Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva ke 110 letům sboru

Zpráva u příležitosti 110 let založení

Sboru dobrovolných hasičů Horní Bělá

 

Scházíme se dnes u příležitosti 110 let od založení našeho sboru. Co tomu předcházelo:

Přede vším byl roku 1864 ve Velvarech založen první český sbor dobrovolných hasičů. Tím se začala rozvíjet v českých zemích organizovaná činnost hasičů. Ještě k tomu přispělo nařízení zemského místodržitelství z 25.5.1876 podle kterého „každá známější obec je povinna hasičský sbor pro ochranu majetku zříditi“.

Možná i proto se sešlo v dubnu 1886 několik uvědomělých nadšených lidí z Dolní a Horní Bělé v hospodě u Širokých v Dolní Bělé na ustavující valné hromadě. Byly přečteny místodržitelstvím v Praze schválené stanovy a zvolen první výbor Široký, Aul, Vrchlavský, Šebesta, Tupý, Dick.

Schůze sboru se konaly střídavě v Dolní a na Horní Bělé. Později se ještě přidaly obce Loza, Mrtník a Lité. Byla zakoupena první stříkačka, kerá byla umístěna na Horní Bělé v kolně obecní kovárny. Důvodem byl nedostatek koňských potahů a daleký rozhled. Časem se postupně odtrhly obce Loza, Mrtník a Lité.

Po 18-ti letech společné činnosti došlo k roztržce mezi Dolní a Horní Bělou, kterou řešil okresní soud v Manětíně. Svým výměrem ze dne 27.8.1906 přiřkl stříkačku do Dolní Bělé. Tato skutečnost byla impulsem, který vedl k založení samostatného hasičského sboru na Horní Bělé. V roce 1907 starosta obce pan Aul spolu s panem Markem zakoupili od ústřední prodejny v Praze stříkačku pro naši obec za 2 100 koru. Byla provedena zkouška stříkačky, které se zúčastnil pan Jan Choura starosta župy manětínské a velký propagátor hasičů. Jako první složil příspěvek 20 korun a stal se tak zakládajícím členem sboru na Horní Bělé. Jeho příkladu následovalo ten den dalších 36 členů. Toto se stalo dne 22.9.1907 a na následující schůzi dne 29.9. již předsedal pan Vojtěch Aul. Byl zvolen první výbor v tomto složení:

starosta – Vojtěch Aul

velitel – Josef Marek

náměstek velitele – Antonín Vrchlavský

jednatel – Josef Piškule

pokladník – Josef Mádr

dozorce náčiní – Josef Tupý

členové výboru – Jakub Tupý, Matěj Kraus, Václav Pešík, Jan Pašek a Josef Růžek.

Náš sbor byl oficiálně založen ke dni 1. října 1907. 15.11. 1907 se stal členy župy manětínské. V příští době sbor zajišťoval potřebnou výzbroj a výstroj, což se částečně hradilo z darů a zisků ze zábav. Například banka Slavia přispěla 50 korun, obecní úřad uvolnil 300 korun. V roce 1913 byla založena Hasičská vzájemná pojišťovna se sídlem v Praze. Roku 1914 začala světová válka. Ze stavu hasičů nastoupilo 23 členů. Nejvíce se jednalo o živitele rodin a majitele hospodářství. V mnohých rodinách zůstala jen žena s dětmi, které se musely o všechno starat. Po celé 4 roky zuřila válka. 28.10.1918 nejen skončila válka, ale byla vyhlášená také samostatná Československá republika.

V roce 1927 13. května zemřel župní starosta pan Jan Choura, dlouholetý obětavý hasič. Téhož roku byly zahájeny přípravné práce na stavbě vodovodu. Pro hasiče i obec, která zejména v létě trpěla velkým nedostatkem vody bezesporu velice důležitá věc.

5. října 1929 již tekla voda potrubím. Bylo připojeno 8 hydrantů, které měly okamžitý význam při hašení požárů. To se potvrdilo při požáru stodoly J. Tupé č.11, kdy byly ochráněny okolní budovy. Roku 1938 bylo usneseno, že se postaví pomník padlým ve světové válce. Na Kozinci byl vyhledán vhodný velký kámen a na saních tažených třemi páry koní odtažen na místo a zabetonován. Vzhledem k vážné době, která nastala, nemohlo dojít k slavnostnímu odhalení pomníku. Občané strhli roušku a pomník byl odhalen beze slávy. Během II. Světové války spolková činnost stagnovala. Po válce sbor zahájil aktivní činnost. Dne 18.9.1946 byla zakoupena nová motorová stříkačka PS 8, která stála 26 025 Kčs. Občané ve sbírce shromáždili 20 000 Kčs. 6 025 Kčs doplatila obec.

V lednu 1946 byl na valné hromadě zvolen nový výbor:

starosta – Josef Zelenka

velitel – Václav Tupý

zásahový velitel – Václav Pittrman

jednatel – Vojtěch Hájek

strojník – Václav Podlena, Josef Vetengl

Tato zpráva není výčtem požárů, které naši hasiči obětavě zdolávali a lokalizovali. Jen pro ilustraci zásahy sboru z roku 1946:

25.3. požár velkostatku Nekmíř, 8.5. požár od blesku u Piškuleho Josefa, 21.6. požár kůlny u Václav Aula, 1.7. požár obytné budovy a stáje u Václava Aula, 5.9. požár stodol velkostatek Nekmíř.

2. června 1957 se konalo na sokolském hřišti cvičení u příležitosti 50 let založení sboru. Byl proveden útok s motorovou stříkačkou pod vedením Josefa Nováčka a staršími členy provedený útok se starou stříkačkou zapůjčenou z Vrtba, kterému velel František Pašek st.

V roce 1958 byl ustaven okrsek Dolní Bělá a náš sbor se stal jeho členem. Zhruba v této době se začala na Horní Bělé rozvíjet práce s dětmi. Zasloužil se o to především Josef Nováček, který dokázal vychovat spoustu mladých hasičů. Děti se pod jeho vedením zúčastňovaly okrskových soutěží a ostatních akcí.

V létě 1969 se stal při požáru lesa těžký úraz našemu mladému členu Václavu Krausovi. Při dovážce vody na požářiště se převrátil fekál a přimáčkl mu nohu, kterou pak bylo nutné amputovat. Tato událost ovlivnila činnost našeho sboru.

V roce 1971 vznikla celorepubliková hra plamen pro mladé hasiče. Do ní se hned Horní Bělá pod vedením Josefa Nováčka a Miroslava Švamberga přihlásila a působí v ní dosud.

Bohužel další velká tragédie náš sbor postihla 30.7. 1974. Při autonehodě zahynuli tři naši členové a kamarádi, Pittrman Jaroslav, Šubrt Václav a Pekárek Miroslav.

Rok 1976 je významný pro náš sbor. 4. srpna jsme od okresní inspekce požární ochrany obdrželi autocisternu CAS 25 v hodnotě 240 000 Kčs. Velitel sboru pan František Pašek dokázal zacvičit několik strojníků, což byl rozhodující pro využití této techniky při zdolávání požárů a ostatních živelných pohrom. Příkladem může být zásah u požáru na starém kravíně na Horní Bělé 10. září 1980. Díky včasnému a kvalifikovanému zásahu se požár půdního prostoru nerozšířil a byl uchráněn značný majetek včetně ustájeného dobytka.

Rok 1982 se stal významným pro naše mladé hasiče zapojené ve hře plamen. Po vynikajícím vstupu do podzimní části se podařilo na závěrečném srazu v Pňovanech udržet první místo v jubilejním desátém ročníku hry plamen. Družstvo ve složení Nový Jan, Marek Kašpar, Josef Vébr, Ladislav Vébr, Radek Pešík, Iveta Pešíková, Martin Helus, Milan Lavička, Ladislav Randa, Tomáš Randa, Josef Šípek a Václav Smola pod vedením Václava Peška postoupilo do krajského kola v Myslívě, kde skončilo na 7. místě. V ročníku 1983/84 naše družstvo v Třemošné opět zvítězilo v okresním kole hry plamen a postoupilo do Dolního Žandova na kraj. Zde předvedlo vynikající výkon a skončilo jen těsně třetí. V krajském kole „požární ochrana očima dětí“ získal Radek Pešík 1. místo za báseň o mladých požárnících.

V roce 1985 se také družstvo mužů probojovalo do okresní soutěže, kde skončilo druhé.

V roce 1987 při příležitosti 80 let založení sboru se poprvé v historii zúčastnilo naše družstvo žen ve složení: Beránková Marie, Dobrá Hana, Mohelnická Dáša, Nová Alena, Pešičková Jana, Pešíková Iveta, Pešková Lída a Pokorná Pavla. Toto družstvo hned v následujícím roce dokázalo vyhrát okresní soutěž v Městě Touškov.

Roku 2001 havarovalo naše zásahové vozidlo CAS 25. Naštěstí tentokrát nedošlo k úrazu. Následná oprava narušila na několik měsíců akceschopnost. Srpen roku 2002 a přívalové deště na celém našem území vyhnalo 220 000 lidí ze svých domovů. Bohužel voda vzala život 14 lidem. Náš sbor zasahoval 12. a 13. srpna v katastr Horní Bělé a okolí, kde čerpal vodu ze sklepů. 14. srpna odjela posádka čtyř členů Pašek Petr, Švamberg Luboš, Pokorný David a Hrubec Jiří na pomoc Plzni. Zde pomáhala do 17. srpna.

Roku 2003 organizoval náš sbor závěrečné okresní kolo hry plamen. Soutěže proběhly 31. května a 1. června na hřištích v Dolní a Horní Bělé. Téhož roku v listopadu se u nás v kulturním domě uskutečnil okresní sraz starostů SDH. Okresní konference starostů SDH Plzeň-sever proběhla u nás též v roce 2004.

Od roku 2005 pořádáme o prázdninách letní dětské tábory. Postupně jsme okusili tábořiště v Klenovicích, na soutoku Střely a Manětínského potoka a v Lubenci. Právě na táboře v roce 2007 začalo za dlouhých nocí v hlavách trenérů Ondřeje Paška a Josefa Saka vznikat dívčí dorostenecké družstvo. Zakládajícími členkami družstva byly Veronika Randová, Veronika Lavičková, Nikola Kalousová, Denisa Schafferová a Míša Joudalová z našeho sboru a Bára Saková a Věrka Šuchmanová z Úněšova. Těsně před jejich prvním krajským kolem v roce 2008, které se jim ještě nepovedlo, se připojila Zuzana Koudelová. Od roku 2009, kromě roku 2011, jsou pravidelnými účastnicemi MČR dorostu. V roce 2010 se staly mistryněmi v požárním útoku a roku 2012 v Sokolově a roku 2016 v Českých Budějovicích získala děvčata titul Vicemistryně České republiky v kategorii dorostu. Dorostenecké družstvo postupně doplňovala děvčata končící v družstvu mládeže. Děvčata vtrhla ve velkém stylu i do kategorie žen, okresní kolo vyhrály 6x v řadě mezi léty 2010 – 2015. Na kraji jim ale vždy dalo stopku družstvo z Chválenic, několikanásobné mistryně ČR.

U příležitosti 100. výročí založení naše sboru se konala dětská soutěž jednotlivců a noční požární útoky. Od té doby soutěž pořádáme každoročně na konci června pod názvem Bělá cup. Rok 2009 se stal zlomovým pro družstvo mládeže. Po dlouhých letech se naše družstvo umístilo na stupních vítězů a hned z toho bylo vítězství, které se datuje k 21.3.2009 do Úněšova. Ještě téhož si naši mladší zvítězili na Bělá cupu a na okresním kole hry plamen v Dolním Hradišti vystoupali na celkovou druhou příčku. Tehdy si naše děti uvědomily, že mohou soupeřit s kýmkoliv. Forma našich mladých dále stoupala, v roce 2012 tu byl téměř postup na krajské kolo. Alespoň Dominik Kalous si v družstvu Manětína zaběhl na MČR hry plamen a v roce 2014 se stal dorosteneckým mistrem ČR s družstvem ze Žebnice. Ale zpět k našemu družstvu mládeže, které v letech 2014 a 2015, po dlouhých 30-ti letech, ovládlo okresní kolo hry plamen v kategorii mladší a postoupilo na kraj. A zde se dětem v obou případech podařilo získat ten nejlepší výsledek, tedy titul Mistr Plzeňského kraje. Jízdu našich mistrů obcí si možná pamatujete i vy. O tyto tituly se zasloužili Kristýna Červená, Gabriela Trylčová, Matyáš Koza, Jiří Kupka, Filip Šípek, Lukáš Plevka, Tomáš Plevka, Matěj Kapr, Pavel Nágr a Tomáš Walter.

Ale teď již zpátky do minulosti. 9. října 2010 jsme pořádali podzimní část okresního kola hry plamen. Od roku 2011 pořádáme Ukončení prázdnin s hasiči, i mezi vámi, členy SDH, oblíbená událost.

Dne 19. března 2012 začala novodobá přestavba hasičské zbrojnice. Zvedaly se stropy, zvětšoval průjezd do zbrojnice, zvětšila se místnost pro zásahovou jednotku a zrekonstruovala se klubovna. To mělo jeden hlavní důvod – nové zásahové vozidlo pro náš sbor – Tatra 815, která byla přebrána na HZS Plasy 30. července téhož roku. Dne 19. ledna 2013 se uskutečnilo slavnostní předání Tatry a vysvěcení od p. Ireneuse Figury, faráře z Dolní Bělé. U této příležitosti proběhla i prohlídka nově zrekonstruované zbrojnice. Dne 29. listopadu 2013 byl ohlášen požár seníku v zemědělském družstvu na Horní Bělé. Ikdyž se výjezdové družstvo dostalo na místo požáru do 10-ti minut od vyhlášení poplachu, nedalo se již nic dělat. Z důvodu ochrany dalšího majetku byla zavedena dálková doprava vody ze spodního rybníka přes pozemek pana Koudely a byly využity téměř všechny hornobělské zásahové hadice. Družstvo hlídalo požářiště až do 1. prosince ráno.

V lednu 2015 zakoupila obec nové dopravní vozidlo Fiat Ducato. Dne 10. srpna 2015 jsme byli zavoláni k rozsáhlému požáru lesa mezi Horním Hradištěm a Mladoticemi. Jednalo se o několikadenní akci, ke které bylo povoláno 7 jednotek HZS a přes 30 jednotek sborů dobrovolných hasičů. I naše družstvo střídalo denní a noční směny a na místě této málo obvyklé události zůstalo tři dny. V listopadu se v kulturním domě uskutečnilo shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň-sever. V letech 2015 a 2016 zvítězilo družstvo mužů na okrskové soutěži, což byla dlouho neviděná věc, náležitě oslavená.

A ještě pár slov k roku 2016, družstvo mladých hasičů se zúčastnilo kvalifikace na hasičskou olympiádu, kde ziskali krásné 6. místo, až do posledního pokusu jsme bojovali o postup. A to nejlepší na konec, Jan Nový mladší se dostal do širší reprezentace dorostu SH ČMS a právě nyní zápolí na jejím soustředění.

Tato zpráva byla zpracována na podkladě vedení kroniky našeho sboru od roku 1886 až do dnešní doby. Tuto kroniku vedli členové našeho sboru: Piškule Josef, Plic Josef, Zelenka Josef, Podlena Jaroslav, Korsa Jaroslav, Fišerová Šárka, Pokorná Pavla a Koudelová Zuzana.